Obywatelskie Forum Samorządowe

Komunikat w sprawie imprez wyjazdowych

Dodano: 2020-03-14 16:15:00
W związku z pogłębiającą się sytuacją epidemiologiczną informujemy, że na razie nie odwołujemy żadnych tegorocznych wycieczek ani rajdów. Zapewniamy, iż bacznie monitorujemy sytuację i w razie utrzymywania się ... Powrót →

... niekorzystnych tendencji antyprozdrowotnych, poszczególne imprezy mogą być odwoływane z najpóźniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

Decyzje o ewentualnym odwołaniu imprez będą podejmowane na podstawie aktualnych zaleceń właściwych krajowych i regionalnych instytucji i służb, a stosowane będą per analogiam wszelkie zalecenia odnoszące się do imprez masowych (pomimo, że imprezy OFS nie kwalifikują się w poczet takowych). W razie odwołania imprezy, wpłaty zostaną w całości zwrócone.

Jednocześnie zapewniamy, że – niezależnie od stopnia zagrożenia epidemiologicznego – wszelkie ewentualne imprezy organizowane w najbliższym czasie przez OFS przeprowadzane będą z najwyższą dbałością o profilaktykę antywirusową, a nasze stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ilość środków dezynfekujących. Mając na uwadze, iż koronowirusy i inne bakcyle chorobogenne ze szczególnym upodobaniem poszerzają grono swoich gospodarzy drogą kropelkową, zwracać będziemy szczególną uwagę na higienę rąk i wszelkich ogólnodostępnych, zagrożonych otworów fizjonomicznych i intraustrojowych uczestników, o właściwościach potencjalnie proinwazyjnych, w szczególności gastralnych.

W celu zapewnienia odpowiednich standardów sanitarnych i higienicznych, na pokładzie autokarów dostępne będą specjalistyczne preparaty dezynfekujące o właściwej mocy wirusobójczej, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej mocy i najwyższej jakości wspomagających preparatów doustnych, o silnym i pewnym działaniu, a jednocześnie wysoce przyjaznym smaku, wraz z dedykowanymi, jednorazowymi, indywidualnymi, specjalistycznymi, plastikowymi aplikatorami dogastralnymi, odmierzającymi we właściwej, nie za małej ilości zalecane, prozdrowotne i wysocewitalne, wspomagające osobniczą odporność (a zarazem właściwą kondycję psychologiczną) odkażające porcje – a wszystko to w głębokiej trosce o zapewnienie najwyższego poziomu indywidualnego bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego wszystkim uczestnikom.

OFS zadba również o działanie specjalistycznych, napokładowych służb dezynfekcyjnych, rekrutowanych spośród grona naszych wysoce wykwalifikowanych, dedykowanych i doświadczonych członków, którzy – troskliwie i z najwyższą dbałością o zaspokojenie indywidualnych potrzeb – będą zabezpieczać dla każdego uczestnika stały i pełny dostęp do pożądanej – wedle własnego uznania i potrzeb – ilości rzeczonych, ogólnostymulujących preparatów sanitarnych.

Jednocześnie uspokajamy, iż nadanie tak nadzwyczajnej rangi wysokoprofilaktycznej naszym imprezom odbywać się będzie bez konieczności jakichkolwiek dopłat. Podkreślamy i zapewniamy, iż zdrowie i bezpieczeństwo uczestników naszych wyjazdów jest dla nas najważniejsze.


Z wyrazami sympatii i życzeniami zdrowia
OFS


Powrót →


Wycieczka 4-dniowa

Wycieczka 4-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus

Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa


Logowanie