Obywatelskie Forum Samorządowe

Poznawaliśmy naszą gminę

Dodano: 2019-09-14 23:00:00
14 września br. odbył się  Rajd "Poznajemy Naszą Gminę". Na trasie 13,5-kilometrowego rajdu na orientację uczestnicy musieli rozwiązać test ze znajomości miasta.Powrót →

Rajd był organizowany wraz z XII Familiadą Osiedla Tomaszówka.

Dziękujemy za udział!

 

...................................

 

Rajd "Poznajemy Naszą Gminę" (w tym roku jako "Poznajemy Tomaszówkę i okolice") jest kontynuacją tradycyjnych rajdów gminnoznawczych, organizowanych przez nasze stowarzyszenie wiele lat dla uczniów czechowickich szkół.

Tym razem, jest to impreza skierowana do całych rodzin i nie tylko - wziąć udział w niej mogą dowolnie zestawione, kilkuosobowe zespoły, a celem wspólnej zabawy jest poszerzenie wiedzy o osiedlu i gminie. Jest to połączenie rajdu na orientację z testem wiedzy (z pytaniami tzw. zadaniowymi, dotyczącymi znajomości terenu na trasie rajdu oraz gminy, w tym jej historii), a zwycięzcami będą... wszyscy! W rajdzie można wziąć udział zarówno pieszo (także w formule tzw. nordic walking), jak i np. na rowerze - nie czas pokonania trasy będzie istotny ale odnalezienie określonym punktów terenowych, prawidłowe odpowiedzi na pytania i - przede wszystkim - dobra zabawa!

Zapisy na rajd odbywają się pod numerem telefonu 501 868 896.

Przez cały czas trwania imprezy otwarty będzie punkt gastronomiczny, a uczestnicy rajdu otrzymają posiłek. Dla rajdowców ufundowane zostały gry o mieście.

Zapraszamy!

Plakat


Powrót →


Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus

Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa


Logowanie