Obywatelskie Forum Samorządowe

XVI Memoriał Pływacki

Dodano: 2017-04-01 16:00:00
1 kwietnia br. na pływalni "WODNIK" w Czechowicach-Dziedzicach odbył się tradycyjny, coroczny XVI Memoriał Pływacki im. Stanisława Dziedzica.Powrót →

W zawodach wzięły udział 272 osoby, m.in. z Czechowic-Dziedzic, Żywca, Skoczowa i Szczyrku oraz okolic.

Wyniki >>>

Dziękujemy za udział!

__________________________________

ARCHIWALNE:

W zawodach mogą wziąć udział reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz klubów, a także organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, a także osoby indywidualne (wg roczników, jak w regulaminie poniżej).

Ustala się limit dla reprezentacji danego jednego szkoły/klubu/szkółki nie więcej niż 50 osób obojga płci (łącznie) w danej reprezentacji. Każdy zawodnik może wystartować, co najwyżej w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz (dodatkowo) w składzie jednej sztafety.

Zgłoszenia drużyn w postaci listy startowej można składać wyłącznie drogą elektroniczną - e-mailem na adres ofs@tlen.pl do dnia 30.03.2017 r. do godz. 17:00 na formularzu dostępnym poniżej, który należy prawidłowo wypełnić podając wszystkie wymagane w nim dane i wysłać w postaci załącznika.
Formularz jest w formacie .xls (Ms Excel), alternatywnie dopuszczalne jest wysłanie listy zawodników drużyny w postaci pliku notatnika .txt.
WAŻNE: w pliku .txt należy podać kolejno pełną nazwę drużyny, imię i nazwisko/imiona i nazwiska opiekuna/opiekunów, numer telefonu kontaktowego oraz nazwiska i imiona zawodników (w kolejności NAZWISKO IMIĘ) w kolumnie z podziałem na płeć (kobiety i mężczyźni w osobnych kolumnach) – wzorcowy plik znajduje się na stronie j/w.

Zgłoszenia dokonane w inny sposób są nieważne i nie będą honorowane. Po w/w terminie zgłoszenia drużynowe nie będą przyjmowane. Zgłoszenia dokonane w w/w sposób są ostateczne.

Zgłoszenia zawodników indywidualnych można dokonywać na stronie internetowej do dnia 30.03.2017 r. do godz. 17:00. Zgłoszenia zawodników indywidualnych przyjmowane będą ponadto w dniu zawodów w biurze zawodów najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

Organizatorami zawodów są Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe w Czechowicach-Dziedzicach, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.

Regulamin >>>

Lista zgłoszeniowa drużyny (Excel) >>>
Lista zgłoszeniowa drużyny (alternatywna, txt) - WZÓR >>>

Zgłoszenia zawodników indywidualnych >>>

Karta startowa (pdf) >>>
Karta startowa (jpg) >>>

 

 


Powrót →
Logowanie