Obywatelskie Forum Samorządowe

Imprezy OFS w 2013 roku

Dodano: 2012-12-21 11:23:10
Informujemy, że program imprez otwartych OFS w 2013 roku (wraz z cennikiem) ukaże się 15 lutego br. - wtedy też zostaną otwarte zapisy. Poniżej przedstawiamy zasady zapisów i promocji na imprezach OFS. Powrót

 

Zapisy

Zapisy będą odbywać się na zasadach, jak w roku 2012. Po wpisaniu się na stronie internetowej na daną imprezę, w ciągu 7 dni roboczych na podany w zapisie numer telefonu komórkowego wysłany zostanie sms informacyjny o terminie wykupu biletu w kiosku WEST, przy placu dworca autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Towarowa). Na wykupienie biletu będą 2 tygodnie, niewykupione bilety przepadną a rezerwacja zostanie anulowana. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. W przypadku imprez wielodniowych, w sms-ie informacyjnym zostanie podany termin zapłaty zaliczki - niewpłacenie zaliczki w podanym terminie w kiosku WEST skutkować będzie anulowaniem rezerwacji. W przypadku wpłacenia zaliczki, resztę należności za udział w imprezie należy wpłacić w podanym kolejnym terminie (w sms-ie informacyjnym) - niewpłacenie skutkować będzie anulowaniem rezerwacji i przepadkiem zaliczki.

W 2013 roku zmianie ulega wysokość zaliczki na imprezę wielodniową - będzie to 100 zł. Wpłata zaliczki w terminie obowiązuje wszystkich, także członków OFS - w przeciwnym razie rezerwacja przepadnie. Ceny na imprezy jednodniowe będą na tym samym poziomie i zasadach, jak w 2012 roku.

Ilość miejsc na imprezy jest ograniczona.

 

___________________________


Promocja dla członków.
"DZIAŁASZ Z NAMI - PŁACISZ MNIEJ"

Tradycyjnie, i w tym roku promujemy członków OFS, którzy razem z nami działają i solidarnie ponoszą ciężary działalności Stowarzyszenia. I tak, członkowie OFS mogą liczyć na korzystne rabaty - jednak w tym roku mogą na nie liczyć tylko członkowie OFS, którzy do dnia 31 stycznia 2013 r. uiszczą należne składki członkowskie za cały 2013 rok (za 12 miesięcy, z góry) oraz którzy ponadto mają na dzień 31 grudnia 2012 r. uregulowane w całości składki członkowskie za cały 2012 rok. W przypadku nowych członków, zapisanych w 2013 roku, promocja dotyczy wyłącznie członków zapisanych do OFS, którzy złożyli deklarację członkowską do końca grudnia 2012 r. i którzy do dnia 31 stycznia 2013 r. uiszczą należne składki członkowskie za cały 2013 rok (za 12 miesięcy, z góry).
Od tej reguły nie ma wyjątku, zatem członkowie OFS, którzy nie spełnią tego warunku, zapłacą 100% ceny danej imprezy - wg obowiązującego cennika.

RABAT CZŁONKOWSKI "DZIAŁASZ Z NAMI - PŁACISZ MNIEJ" dla członka OFS za imprezę jednodniową krajową wynosić będzie 60% ceny imprezy (10 zł zamiast 25 zł), a za imprezę jednodniową międzynarodową 57% ceny imprezy (15 zł zamiast 35 zł).
W przypadku imprez wielodniowych, rabat dla członka OFS jest stały i wynosi 100 zł za daną imprezę.

___________________________


Zapraszamy!

 


 

 

 


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Pod patronatem

Pod patronatem


Logowanie