Obywatelskie Forum Samorządowe

Pustynia Siedlecka zamiast Błędowskiej

Dodano: 2012-06-22 20:06:33
W związku z zamknięciem Pustyni Błędowskiej zmianie ulega trasa rajdu 15 września br. Nowa trasa wiedzie spod ruin zamku Olsztyn, przez Pustynię Siedlecką i Dolinę Wiercicy do Złotego Potoku.Powrót

Zamknięcie dla ruchu turystycznego Pustyni Błędowskiej związane jest z jej rekultywacją - do końca 2013 r. obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na jej tereny.

Wobec powyższego, OFS zmienia trasę w/w rajdu.
Szczegóły tutaj.

 

 


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Pod patronatem

Pod patronatem


Logowanie