Obywatelskie Forum Samorządowe

Jubileuszowo dla członków

Dodano: 2013-08-26 22:05:28
Zarząd OFS informuje, że proponowana na październik br. wycieczka integracyjna nie została przyjęta do realizacji. Na wiosnę 2014 planuje się organizację wycieczki 3-dniowej z jubileuszowym dofinansowaniem członkowskim.Powrót

Dofinansowanie takie w wysokości 200 zł zostało przyznane przez Zarząd z okazji jubileuszu 10-lecia OFS. Prawo do niego mają osoby posiadające status członka OFS (na dzień 01.09.2013) i nie posiadające na ten dzień zaległości w płatności składek członkowskich.

Przypominamy, że do tych 200 zł należy najprawdopodobniej doliczyć dofinansowanie członkowskie udziału członków w imprezach OFS, jakie może zostać przyjęte przez Zarząd na rok 2014 (dla osób posiadających status członka OFS w dniu 01.01.2014 i nie posiadających na ten dzień zaległości w płatności składek członkowskich, w poprzednich latach dofinansowanie takie wynosiło 100 zł na każdą wycieczkę wielodniową OFS w danym roku i 57-60% na każdą wycieczkę jednodniową OFS w danym roku). Zarząd OFS jak dotąd przyznaje takie dofinansowanie corocznie i na przyszły rok nie planuje się w tej materii zmian (formalną decyzję o tym Zarząd podejmuje tradycyjnie na pierwszym zebraniu w nowym roku). W związku z powyższym, dofinansowanie członkowskie OFS do jednej wybranej wycieczki wielodniowej OFS w 2014 roku dla członka OFS może wynieść łącznie w granicach 200-300 zł.

 


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Pod patronatem

Pod patronatem


Logowanie