Obywatelskie Forum Samorządowe

Zmiana terminu Memoriału

Dodano: 2013-04-04 14:26:28
W związku z uroczystościami pogrzebowymi ś.p. Jerzego Durajczyka tradycyjny coroczny Memoriał Pływacki im. Stanisława Dziedzica przeniesiony jest na sobotę, 18 maja br. Przepraszamy i zapraszamy!Powrót


>>> regulamin
>>> listy do zgłaszania zawodników (drużynowo lub indywidualnie):  *xls | *xlsx
>>> karty startowe

UWAGA!
Zawody 27 kwietnia br. odbędą się z tym samym regulaminem - zmianie uległ tylko faktyczny termin przeprowadzenia konkurencji w zawodach (termin porządkowy Memoriału nie ulega zmianie).

WSZYSTKIE ZGŁOSZONE LISTY SĄ UTRZYMANE W WAŻNOŚCI
(nie trzeba zgłaszać po raz kolejny), natomiast do 25 kwietnia br. do godz. 15:00 można wprowadzać korekty, uzupełnienia bądź rezygnacje z udziału (poprzez przesłanie nowej kompletnej i aktualnej listy bądź informacji o rezygnacji). Nieanulowane (drogą mailową) i nieskorygowane listy uznane zostaną za ważne i obowiązujące.

Ilość miejsc ograniczona
.
O przyjęciu zgłoszonych zawodników/listy do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Pod patronatem

Pod patronatem


Logowanie