Obywatelskie Forum Samorządowe

Zapisy na otwarte imprezy OFS za nami

Dodano: 2015-03-03 00:16:00

Zapisy z wolnego naboru na imprezy wiosenne krajoznawczo-turystyczne OFS i zostały uruchomione zgodnie z zapowiedzią 3 marca. Aktualnie można jeszcze wpisać się na listy rezerwowe.

Powrót

Dokładnie uruchomienie zapisów miało miejsce 3 marca o godz. 00:01 i już w pierwszych 15 minutach za pomocą elektronicznych formularzy otrzymaliśmy... kilkadziesiąt zgłoszeń! Dziękujemy!

Niestety, nie dla wszystkich wystarczyło miejsc, jednak w autokarze jest tylko niecałe 50 miejsc, podczas, gdy na niektóre imprezy zglosiło się ponad 80 osób! Poniżej jeszcze raz przypominamy zasady, jakimi kierujemy się podczas zapisów na nasze imprezy członkowskie

 

Stan zapisów na imprezy członkowskie OFS
organizowane w 2015 roku:

11.04 2015
Rajd rodzinny - Beskid Śląsko-Morawski
  BRAK WOLNYCH MIEJSC    szczegóły >>> | lista rezerwowa >>>

16.05 2015
Rajd rodzinny - Góry Suche
  BRAK WOLNYCH MIEJSC    szczegóły >>> | lista rezerwowa >>>

30.05 2015
Wycieczka - Zaginione pałace Opolszczyzny
  BRAK WOLNYCH MIEJSC    szczegóły >>> | lista rezerwowa >>>

20.06 2015
Wycieczka - Dookoła Tatr
  BRAK WOLNYCH MIEJSC    szczegóły >>> | lista rezerwowa >>>

12.09 2015
Rajd rodzinny - Jeseniki
szczegóły >>> | zapisy od 01.08.2015

18-20.09 2015
Wycieczka 3-dniowa - Roztocze
  BRAK WOLNYCH MIEJSC    szczegóły  >>> | lista rezerwowa >>>

03.10 2015
Rajd rodzinny - Pieniny
szczegóły >>> | zapisy od 01.08.2015

 

Imprezy OFS-u (także te otwarte) są przede wszystkim imprezami członkowskimi, skierowanymi do członków stowarzyszenia i ich bliskich, rodzin - stąd np. nazwa rajdy (i wycieczki) rodzinne. Stąd też, członkowie OFS-u zapisywani są poza kolejnością (mają oni również zniżki, zgodnie z regulaminem). To właśnie członkowie płacą składki, dzięki którym możemy organizować nasze wycieczki i rajdy, toteż mają oni bezwzględne pierwszeństwo. Imprezy dla dorosłych finansowane są wyłącznie z wpływów za wejściówki oraz z budżetu stowarzyszenia, zasilanego głównie składkami członków (wpływy z wejściówek nie pokrywają czesto nawet połowy kosztu organizacji danej imprezy), dlatego niewłaściwe byłoby, gdyby zabrakło na nich miejsca dla naszych członków, a jechałyby ich kosztem osoby nie płacące składek.

Wolną pulę pozostałych miejsc na imprezach OFS-u rozdziela się pomiędzy zainteresowanych udziałem stałych współpracowników i partnerów stowarzyszenia.

Dalsze pierwszeństwo w zapisach mają inni uczestnicy naszych imprez integracyjnych (corocznych wycieczek 3-dniowych). I tak, uczestnicy zeszłorocznej wycieczki w Sudety mają takie pierwszeństwo przy zapisach na imprezy tegoroczne (zapisy poza kolejnością), podobnie na przyszłoroczne imprezy zapisać poza kolejnością będą mogli się uczestnicy tegorocznej wycieczki 3-dniowej w Roztocze. W ten sposób doceniamy i nagradzamy tych, którzy jeżdżą z nami również na wycieczki nie tylko za najniższą cenę. Zapisy z wolnego naboru na tegoroczną wycieczkę integracyjną trwały prawie 3 dni (3-5 marca) i w tym czasie były wolne miejsca, każdy się więc mógł zapisać i również mieć preferencje w przyszłym roku. W zeszłym roku z kolei nie uzbieraliśmy całego autobusu na wycieczkę intergracyjną w Sudety (mimo, że zapisy trwały ponad 3 miesiące). Rok wcześniej do Budapesztu nie uzbieraliśmy nawet połowy autobusu i wycieczka została odwołana. Tym bardziej zatem cenimy i preferujemy do wspólnego udziału (również w naszych innych imprezach) tych, którzy na takie imprezy integracyjne się z nami wspólnie wybierają - i dzięki którym możemy je realizować.

Wszystkie takie priorytetowe zapisy obarczone są jednak warunkiem, że należy ich dokonać bezpośrednio u organizatora lub e-mailem przed rozpoczęciem zapisów z wolnego naboru (teraz było to - zgodnie z zapowiedzią - do 28 lutego - w przeciwnym razie nie gwarantujemy wolnego miejsca).

Dopiero reszta wolnych miejsc - o ile takie zostają - jest zapełniana z tzw. wolnego naboru (nie trzeba być członkiem OFS-u), za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej w dziale IMPREZY i ZAPISY. Po zablokowaniu zapisów, można zapisywać się na listy rezerwowe (o ile zostaną uruchomione) - gdy jakieś miejsce się zwolni (np. zapisana osoba nie wykupi wejściówki w terminie), kontaktujemy się z osobami z listy rezerwowej, wg kolejności wpisania się.

OFS rozważa rezygnację z imprez otwartych i zastąpienie ich imprezami całkowicie zamkniętymi, bez zapisów z wolnego naboru. W obecnej chwili liczba członków stowarzyszenia i osób uczestniczących w wycieczce 3-dniowej jest na tyle duża, że możemy w ogóle zrezygnować z prowadzenia zapisów na nasze imprezy dla osób spoza naszego grona. Decyzje zostaną podjęte pod koniec tego roku kalendarzowego. Jednocześnie informujemy, że OFS nie prowadzi obecnie naboru nowych członków (brak wolnych miejsc).

Przypominamy wszystkim, że OFS nie jest firmą handlowo-usługową ani instytucją publiczną (finansowaną z budżetu państwa czy też gminy) bądź charytatywną - jest zamkniętym, samorządnym stowarzyszeniem, realizującym własne cele, w oparciu o własne zasady i na własnych warunkach. W związku z powyższym, jakiekolwiek roszczenia wobec stowarzyszenia, nie wynikające z podpisanych umów wzajemnych, są całkowicie bezzasadne.

*       *       *       *       *

Warto pamiętać, że oprócz imprez otwartych i członkowskich OFS realizuje też we współpracy z Gminą Czechowice-Dziedzice imprezy dla dzieci i młodzieży. Imprezy takie organizuje w całości OFS, nieodpłatnie i niezarobkowo, poprzez bezpłatną, społeczną pracę swoich członków, a dzieci i młodzież rekrutowane są z grona młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy za pośrednictwem naszych członków pracujących jako nauczyciele w szkołach. W tym roku dzieci i młodzież zwiedzą w ten sposób m.in. sudeckie zamki Grodziec, Chojnik, Czocha i Książ oraz Karkonosze i Pragę, odbędą warsztaty w hucie szkła, odwiedzą także m.in. Oświęcim, Warszawę, Kłodzko, Góry Sowie i Skalne Miasto w Adrszpachu, a na koniec roku podążą teatralnym szlakiem. Imprezy dla dzieci i młodzieży wsparte są finansowo (w formie dotacji udzielanej w drodze konkursowej) przez Gminę Czechowice-Dziedzice.

Zapraszamy!

 


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna


Logowanie