Obywatelskie Forum Samorządowe

Imprezy krajoznawczo-turystyczne OFS-u w 2015 roku

Dodano: 2015-02-19 13:00:00

W 2015 roku OFS w ramach imprez otwartych turystyczno-krajoznawczych planuje organizację siedmiu wyjazdów ...

Powrót

... - czterech rajdów pieszych, dwóch wycieczek jednodniowych i jednej wycieczki trzydniowej.

Rajdy odbędą się 11 kwietnia, 16 maja, 12 września i 3 października, wycieczki jednodniowe - 30 maja i 20 czerwca, a wycieczka trzydniowa 18-20 września.

OFS zastrzega sobie prawo odwołania wybranych imprez.

Zobacz imprezy >>>

 

Wiosna

Zapisy na wycieczkę wielodniową ruszą 1 marca, a na imprezy wiosenne jednodniowe - 3 marca. Pierwsza impreza wiosenna zaplanowana jest na 11 kwietnia.

Zapisy trwać będą do wyczerpania wolnych miejsc na daną imprezę, z wyjątkiem zapisów na wycieczkę wielodniową - te potrwają do 28 marca (w miarę wolnych miejsc później będzie możliwość dopisania się, lecz za wyższą stawkę). Ilość miejsc na każdą imprezę będzie ściśle ograniczona. Zapisane osoby będą mogły nabyć wejściówki na imprezy wiosenne we wskazanym punkcie kolportażu od 16 do 31 marca.

Do końca marca będzie należało również (w przypadku zapisania się) wpłacić zaliczkę za wycieczkę wielodniową, która w tym roku planowana jest na wrzesień. Wycieczka 3-dniowa kosztować będzie zwyczajowo 399 + 1 zł, członkowie mają tradycyjną zniżkę 100 zł. Zaliczka wyniesie 100 zł. Szczegółowe informacje zapisane osoby otrzymają tradycyjnie SMS-em na podany przez siebie przy zapisie numer telefonu.

Uwaga! Członkowie OFS-u oraz osoby, które w ubiegłym roku uczestniczyły w wycieczce 3-dniowej w Sudety, mogą ponadto zapisać się na imprezy wiosenne i tegoroczną wycieczkę 3-dniową POZA KOLEJNOŚCIĄ w dniach 20-28 lutego (należy wysłać na adres ofs@o2.pl maila z imieniem i nazwiskiem, adresem i PESELEM oraz numerem telefonu komórkowego (do kontaktu) osoby zapisywanej oraz datą/datami imprez).

 

Jesień

Zapisy na imprezy jesienne jednodniowe ruszą 1 sierpnia i również trwać będą do wyczerpania wolnych miejsc. Zapisane osoby będą mogły nabyć wejściówki na imprezy jesienne we wskazanym punkcie kolportażu od 17 do 31 sierpnia.

31 sierpnia upłynie również termin płatności reszty wpłat na wycieczkę wielodniową.

 

Ceny 

Koszty wejściówek na imprezy ogólnodostępne w tym roku będą podobne jak w roku 2014, choć z małymi zmianami - cennik zostaje uproszczony, a zasady ujednolicone. Wejściówki dla osób dorosłych na imprezy jednodniowe (rajdy i wycieczki) kosztować będą 25 zł (bliższe trasy) i 35 zł (dalsze trasy), a dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. odpowiednio 10 i 15 zł. Bilety rodzinne - wprowadzone próbnie w roku poprzednim - zostały zniesione, gdyż bilety dla dzieci i młodzieży na proponowanym obecnie poziomie zostały uznane za wystarczająco tanie.

Dla członków OFS-u (i ich dzieci - do ukończenia 18 r.ż.) koszty te wynoszą odpowiednio 10 i 15 zł* (stawka zarówno dla członków, jak i ich dzieci, które będą traktowane teraz na równi z innymi dziećmi jako nieopłacające składek członkowskich, została ujednolicona).

 

*) Warunkiem skorzystania ze zniżek członkowskich przez członków OFS jest wpłacenie składek członkowskich za cały rok 2015 do końca lutego br.

Zapraszamy!

 


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Pod patronatem

Pod patronatem


Logowanie