Obywatelskie Forum Samorządowe

Terminy zapisów i ceny imprez jednodniowych OFS w 2016 roku

Dodano: 2015-12-09 01:00:00
W 2016 roku wzrosną ceny wycieczek i rajdów OFS. Ale każdy, kto jeździ z nami często, może liczyć na zniżki - doceniamy tym samym stałych uczestników naszych imprez.Powrót

Na niższą taryfę mogą również tradycyjnie liczyć stali, wieloletni członkowie OFS, którzy swoja pracą społeczną i wkładem w działalność stowarzyszenia na takie ulgi zapracowali.

Zmiana cen podyktowana jest koniecznością dopasowania ich do realnych kosztów organizacji naszych imprez, a tym samym chęcią zachowania ich walorów jakościowych i ilościowych.

Ceny jednak będą zróżnicowane w zależności od czasu trwania rajdu bądź wycieczki i odległości, jakie przemierzać będziemy autokarem - jeśli więc kogoś nie stać na udział w dalszych, droższych imprezach, z powodzeniem może wziąć udział w tych tańszych, których cena utrzymana została na poziomie z 2015 roku i lat poprzednich.

Ceny wycieczek i rajdów jednodniowych OFS nie były zmieniane od kilku lat, w tym czasie - z uwagi na rozwój krajowej sieci autostradowej - możliwe stało sie obieranie przez nas za cele wojaży dalszych, mniej znanych miejsc i terenów. Zwiększony kilometraż kosztuje więcej, wyższe - niż kilka lat temu - są też inne składowe kosztów takich imprez. Nadal jednak ceny naszych jednodniowych imprez i wkład własny ich uczestników będą znacząco niższe, niż ich realny koszt - imprezy te w dalszym ciągu będą dofinansowywane z naszego funduszu statutowego, lecz w mniejszym udziale procentowym.

Zniżka dla stałych uczestników (tzw. lojalnościowa) naszych imprez obejmuje tych, którzy w 2015 roku byli z nami na więcej niż 60% naszych imprez (i opłacili w nich swój udział, jeśli np. w ostatniej chwili coś im wypadło i musieli zrezygnować, ale nie otrzymali zwrotu za wejściówkę) i którzy... się z nami integrują! W 2015 roku zorganizowaliśmy łącznie 7 wycieczek i rajdów - kto więc był z nami na przynajmniej czterech z nich i dodatkowo zapisze się na tegoroczną 3-dniową wycieczkę integracyjną, otrzyma zniżkę 10 złotych na każdą imprezę jednodniową OFS w 2016 roku. Ulga jest przyznawana automatycznie, na podstawie zeszłorocznych wpłat uczestników i ich udziału w naszych imprezach - nie trzeba niczego zgłaszać. Cena z uwzględnieniem tej ulgi będzie zawarta na osobistych wejściówkach na tegoroczne imprezy, wykupywanych jak każdego roku w tradycyjnym punkcie kolportażu, zgodnie z otrzymaną informacją SMS (ważne - należy przy zgłoszeniu wpisywać swój ważny numer telefonu, a przy jego zmianie w ciągu roku należy to zgłosić organizatorom np. mailem). Jeśli ktoś chce dowiedzieć się, czy przysługuje mu ta ulga (np. nie jest pewien, na ilu naszych imprezach był w 2015 roku), można zadać pytanie mailem, a my sprawdzimy i odpowiemy.

W przypadku tradycyjnych zniżek członkowskich, bez zmian - należy być członkiem zwyczajnym lub honorowym OFS przyjętym przed 1 stycznia 2015 r. (przynajmniej roczny staż) oraz mieć w chwili dokonywania zapisu na daną imprezę (przy której chce się skorzystać ze zniżki) w pełni opłacone składki członkowskie.

I tak, dla dorosłych uczestników ceny rajdów i wycieczek jednodniowe OFS w roku 2016 wynosić będą w standardowej odległości do 300 km przejechanych autokarem podczas imprezy 35 złotych (lojalnościowy 25 zł, członkowie OFS 15 zł). Dla wycieczek i rajdów między 300 a 500 km cena będzie wynosić odpowiednio 45, 35 i 20 zł, a dla imprez jednodniowych powyżej 500 km - 55, 45 i 25 zł. Dzieci (do ukończenia 18 roku życia) zapłacą o 10 zł mniej - w przypadku wejściówki pełnej i lojalnościowej - oraz o 5 zł mniej - w przypadku wejściówki członkowskiej - w stosunku do ceny wejściówki dla dorosłych.

Plan imprez jednodniowych OFS w 2016 roku ukaże się 10 lutego 2016 r., a zapisy ogólne na imprezy wiosenne otwarte zostaną 1 marca na naszej stronie internetowej. W okresie od 15 do 28 lutego na imprezy te - poza kolejnością - preferencyjnie w przedterminie zapisywać mogą się (przez e-mail) członkowie OFS (zwyczajni, honorowi i wspierający) oraz stali uczestnicy naszych wycieczek integracyjnych (uczestnicy wycieczki integracyjnej na Roztocze w 2015 roku zapisani na tegoroczną wycieczkę integracyjną w Lubuskie).

Wykupywanie wejściówek na imprezy wiosenne odbywać się będzie w dniach 15-31 marca. Na bieżąco będzie otwarta lista rezerwowa i gdy tylko będą się zwalniać miejsca na daną imprezę (np. wskutek niewykupienia wejściówki), zapisy te będą uzupełniane.

Zalecamy, aby zapisywać się roztropnie, gdyż osoby zapisane, które nie wykupią przygotowanej dla nich imiennej wejściówki na imprezę, zostaną obciążone dodatkowo opłatą w wysokości 5 zł doliczaną w systemie do wejściówki na imprezę (za każdą niewykupioną wejściówkę), na którą zapiszą się następnym razem. Zdarzało się bowiem, że niektórzy zapisywali się "masowo" sztucznie wypełniając listę i potem niewykupywali wejściówek, kosztem innych osób, które nie mogły się zapisać z braku wolnych w ten sposób miejsc. Po to publikujemy plan imprez na pół miesiąca (i dłużej) przed zapisami, aby zapisujący się mieli czas sprawę przemyśleć i zapisać się wyłącznie na imprezy, na które chce się i ma możliwość jechać, nie blokując niepotrzebnie miejsca innym. A my też poświęcamy społecznie swój prywatny czas na przygotowanie wejściówek - prosimy o uszanowanie tego faktu i dokonywanie racjonalnych, przemyślanych zapisów (lub zapisywanie się na listę rezerwową, jeśli nie ma się pewności), w przeciwnym razie będziemy naliczać opłaty dodatkowe, j/w. Lepiej wykupić zamówioną dla siebie wejściówkę, a potem jak najwcześniej - jeśli jest taka konieczność - z niej zrezygnować na zasadach, jak niżej.

Opłat za wejściówki (np. w przypadku rezygnacji) nie zwracamy. Jeśli jednak odpowiednio wcześnie zgłosi się nam chęć rezygnacji z wykupionej wejściówki, staramy się dobrać na to miejsce osoby z listy rezerwowej (o ile takie są tam zapisane i potwierdzą chęć udziału) - im jednak późniejsza rezygnacja, tym mniejsza szansa na zorganizowanie takiego zastępstwa. Można szukać zastępstwa na własną rękę, ale należy to nam zgłosić - pierwszeństwo mają osoby z listy rezerwowej. Nie można odstępować imiennej wejściówki - wstęp na nią na daną imprezę ma tylko osoba, na którą dana wejściówka została wydana. W przypadku zastępstwa, wydawana jest inna wejściówka, a pierwotna traci ważność. W przypadku, gdy uda się znaleźć zastępstwo, wpłata za wejściówkę osoby rezygnującej nie jest zwracana, lecz przechodzi w pełnej wysokości na następną imprezę, na którą ta osoba będzie dokonywać u nas zapisu (o jej wartość pomniejszany jest koszt następnej, niewykupionej jeszcze wejściówki, np. na imprezę jesienną).

Wszelkie informacje tradycyjnie będą przekazywane SMS-ami na podany w zgłoszeniu numer telefonu.

Przy zapisie w fomularzu na stronie internetowej należy pamiętać, aby prawidłowo wypełniać wszystkie pola (w przeciwym razie - jeśli np. będzie podany nieprawidłowy numer telefonu - nie będzie się otrzymywać bieżących informacji o terminie wykupu wejściówek lub ewentualnych zmian godzin odjazdu na imprezę itp., a jeśli podane będą błędnie np. nazwisko, PESEL czy adres - nieprawidłowe dane zostaną zawarte w zgłoszeniu do ubezpieczenia na imprezę, wskutek czego takie ubezpieczenie będzie nieważne i uczestnik nie będzie chroniony ubezpieczeniem).

Ci, którzy zapisują się mailem, muszą podać w mailu termin imprezy, swoje imię i nazwisko, pełny adres, PESEL i aktualny numer telefonu komórkowego - w przeciwnym razie zapis może zostać uznany za nieważny.

Zapisy ogólne na imprezy jesienne ruszą 4 lipca na naszej stronie internetowej, a wykupywanie wejściówek na nie odbędzie się w dniach 1-15 sierpnia. Tradycyjnie, członkowie OFS (zwyczajni, honorowi i wspierający) oraz uczestnicy wycieczki integracyjnej na Roztocze w 2015 mogą się zapisywać na imprezy jesienne preferencyjnie, w przedterminie i poza kolejnością (mailem) od 15 lutego do 3 lipca.

Ilość miejsc na imprezach OFS jest ograniczona. Wszystkie zapisy są przyjmowane, o ile są jeszcze w danej chwili wolne miejsca.

Zapraszamy!

 Cennik 2016


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna


Logowanie