Obywatelskie Forum Samorządowe

Wiosenna runda wykupu wejściówek

Dodano: 2016-03-07 06:45:36
Przypominamy, że zgodnie z zasadami zapisów, w dniach od 15 do 31 marca br. osoby zapisane w obecnej turze zapisów na imprezy wiosenne i letnie w 2016 roku powinny wykupić wejściówki na imprezy, na które się zapisały.Powrót

Wykup obejmuje wejściówki na imprezy OFS, na które dana osoba się zapisała, na 3 miesiące z góry (od kwietnia do 2 lipca) - w tym II transzę na wycieczkę integracyjną - oraz zaliczkę na wrześniową wycieczkę 2-dniową. Wejściówki na imprezy jesienne oraz za II transzę na wycieczkę dwudniową będą dostępne do wykupu dopiero w letniej rundzie wykupu wejściówek (1-15 sierpnia br.).

Wykupu można będzie dokonać tradycyjnie w Centrum Ubezpieczeń, zlokalizowanym w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości 11 (obok Ronda Solidarności i pomnika, naprzeciwko ING Banku Śląskiego). Centrum jest czynne w dni robocze w godz. 9-17.

UWAGA! W Centrum Ubezpieczeń nie są udzielane żadne informacje dotyczące imprez ani działalności OFS-u. W Centrum nie dysponuje się żadną wiedzą dotyczącą imprez tudzież działalności OFS-u. Centrum jest podmiotem niezależnym i zajmuje się kolportażem wejściówek OFS-u wyłącznie grzecznościowo - nie odpowiada w żaden sposób za ofertę OFS-u ani za żadne inne kwestie dotyczące działalności naszego stowarzyszenia.

Przypominamy, że nie ma przymusu wykupywania wejściówek, jak również ich wykupu w terminie. Wykup wejściówek jest wyłącznie dobrowolny i obejmuje wyłącznie tylko te imprezy, na które dana osoba się zapisała. 

Niewykupione do 31 marca br. wejściówki są bezpowrotnie anulowane, a miejsce na imprezę zwalniane i rozdysponowywane wśród osób zapisanych na listę rezerwową.

Jeżeli wykup wszystkich wejściówek na imprezy, na które dana osoba się zapisała, za 3 miesiące z góry, przekracza możliwości finansowe danej osoby, można wybranych wejściówek nie wykupić i wpisać się na listę rezerwową na naszej stronie w dziale IMPREZY I ZAPISY - wtedy wejściówka zostanie anulowana, zwolnione miejsce zostanie przekazane osobie z listy rezerwowej i - o ile zwolni się miejsce na imprezie w terminie późniejszym, wg kolejki na liście rezerwowej - będzie można spokojnie zapłacić za imprezę w terminie późniejszym.

Przypominamy, że wejściówki są imienne i są ważne wyłącznie z ważnym dowodem tożsamości przy wejściu do autokaru wyłącznie na daną imprezę i na osobę, na którą zostały wystawione. Na daną imprezę zostaje wpuszczona wyłącznie osoba posiadająca ważną, wykupioną zgodnie z zasadami zapisów papierową imienną i wystawioną na siebie wejściówkę, ujętą w systemie informatycznym organizatora pod unikalnym numerem identyfikacyjnym. Na podstawie wejściówki przy wejściu do autokaru otrzymuje się imienną miejscówkę z numerem miejsca. Organizator może żądać okazania dowodu tożsamości przy wejściu do autokaru - w takim przypadku brak dowodu tożsamości oznacza brak możliwości udziału w imprezie.

Opłat za wejściówki (np. w przypadku rezygnacji) nie zwracamy. Jeśli jednak odpowiednio wcześnie zgłosi się nam chęć rezygnacji z wykupionej wejściówki, staramy się dobrać na to miejsce osoby z listy rezerwowej (o ile takie są tam zapisane i potwierdzą chęć udziału) - im jednak późniejsza rezygnacja, tym mniejsza szansa na zorganizowanie takiego zastępstwa. Można szukać zastępstwa na własną rękę, ale należy to nam zgłosić - pierwszeństwo mają osoby z listy rezerwowej. Nie można odstępować imiennej wejściówki - wstęp na nią na daną imprezę ma tylko osoba, na którą dana wejściówka została wydana. W przypadku zastępstwa, wydawana jest inna wejściówka, a pierwotna traci ważność. W przypadku, gdy uda się znaleźć zastępstwo, wpłata za wejściówkę osoby rezygnującej nie jest zwracana, lecz przechodzi w pełnej wysokości na następną imprezę, na którą ta osoba będzie dokonywać u nas zapisu (o jej wartość pomniejszany jest koszt następnej, niewykupionej jeszcze wejściówki, np. na imprezę jesienną).

Wszelkie informacje tradycyjnie będą przekazywane SMS-ami na podany w zgłoszeniu numer telefonu.

Wszelkie zapytania i reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej mailem na adres podany w zakładce KONTAKT na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy!

 


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Pod patronatem

Pod patronatem


Logowanie