Obywatelskie Forum Samorządowe

Ceny imprez jednodniowych OFS-u w 2016 roku

Dodano: 2016-02-08 12:16:36
Zapraszamy do udziału w naszych otwartych imprezach członkowskich w 2016 roku! Zapisy otwarte ruszyły 1 marca. Zobacz ceny wyjazdów jednodniowych.Powrót

CENNIK IMPREZ 1-DNIOWYCH

Kategorie uczestników imprez OFS w cenniku:

I) każdy na zasadach ogólnych - z wyjątkiem osób ujętych w kategoriach II-VI niniejszego cennika
II) każdy, kto nie ukończył 18 r.ż., z wyjątkiem osób ujętych w kategoriach IV i VI
III) każdy, kto opłacił swój udział w 60% imprez OFS w 2015 roku oraz zapisał się na tegoroczną 3-dniową wycieczkę integracyjną, z wyjątkiem osób ujętych w kategoriach IV-VI
IV) każdy jak w kat. III, kto nie ukończył 18 r.ż.
, z wyjątkiem osób ujętych w kategorii VI
V) każdy, kto jest członkiem OFS zwyczajnym lub honorowym i ma co najmniej 12-miesięczny staż członkowski i w pełni opłacone składki, licząc na dzień dokonywania zapisu na daną imprezę
VI) każdy, kto nie ukończył 18 r.ż. i jest dzieckiem aktualnego członka OFS

Grupy cenowe imprez OFS w cenniku:

A) rajdy i wycieczki do 300 km jazdy autokarem
B) rajdy i wycieczki od 300 do 500 km jazdy autokarem
C) rajdy i wycieczki powyżej 500 km jazdy autokarem

Na imprezy wielodniowe obowiązuje wycena ustalana dla każdej wycieczki osobno.

Cennik 2016


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Pod patronatem

Pod patronatem


Logowanie