Obywatelskie Forum Samorządowe

Droga do rad

Dodano: 2006-11-05 19:34:19
W minioną środę i czwartek zarejestrowano listy wyborcze kandydatów Stowarzyszenia Obywatelskie Forum Samorządowe do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach i Rady Powiatu Bielskiego. OFS jest pierwszą czechowicką organizacją, która zarejestrowała swych kandydatów do lokalnych władz samorządowych. Oprócz chętnych do działania w radach gminy i powiatu OFS wystawia także kandydata do fotelu burmistrza Czechowic-Dziedzic. Jest nim radny powiatu bielskiego, działacz samorządowy z wieloletnim stażem – Grzegorz Tomaszczyk.
Powrót →

W gronie kandydatów Obywatelskiego Forum Samorządowego do rad są głównie ludzie od lat aktywni społecznie, członkowie wielu różnych organizacji, z którymi stowarzyszenie współpracuje – nauczyciele, działkowcy, sportowcy, przedsiębiorcy, studenci, emeryci, działacze ZHP, PTTK, OSP, PCK, Rady Powiatu ds. Osób Niepełnosprawnych, Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej czy Platformy Obywatelskiej.

Stowarzyszenie OFS wystawiło w trzech okręgach wyborczych Czechowic-Dziedzic 39 osób, a więc niemal maksymalną liczbę kandydatów. Na czele kandydatów Komitetu Wyborczego OFS w okręgu nr 1 znajduje się znany sportowiec, medalista igrzysk olimpijskich, a obecnie trener kajakarstwa w SWRiSW „Gwarek” Czechowice-Dziedzice Grzegorz Kotowicz. Na pierwszym miejscu w okręgu wyborczym nr 2 pojawiło się nazwisko Grzegorza Lubeckiego – czechowickiego radnego, popularnego animatora życia społecznego, organizatora wielu imprez dla dzieci, młodzieży, dorosłych czy osób niepełnosprawnych. Na czele listy OFS w okręgu nr 3 znajduje się nazwisko Piotra Bąka – przedsiębiorcy, szkutnika, miłośnika żeglarstwa i muzyki operowej, szefa Platformy Obywatelskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Do Rady Powiatu Bielskiego z listy OFS startuje 15 chętnych na czele z radnym powiatowym Grzegorzem Tomaszczykiem.

Oto pełne listy kandydatów OFS na radnych.

W okręgu wyborczym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach do Rady Miejskiej z listy OFS kandydują:

1. Grzegorz Kotowicz, 2. Władysław Duranek, 3. Kazimierz Urbański, 4. Stanisław Londzin, 5. Jan Musur, 6. Krzysztof Piernik, 7. Michał Szwed, 8. Juliusz Grygierczyk, 9. Tadeusz Pałosz, 10. Ewa Zieleźnik, 11. Jolanta Kucharska, 12. Henryk Jagieła, 13. Marian Grzywacz, 14. Krzysztof Straszecki, 15. Piotr Waloszek.

W okręgu wyborczym nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach do Rady Miejskiej z listy OFS kandydują:

1. Grzegorz Lubecki, 2. Franciszek Urbańczyk, 3. Wiesław Mnich, 4. Jerzy Durajczyk, 5. Barbara Śleziak-Dranka, 6. Danuta Czylok, 7. Zbigniew Klimczok, 8. Agata Krywult, 9. Małgorzata Pączek, 10. Paweł Mizera, 11. Wiesława Krótka, 12. Paweł Waleczek, 13. Ryszard Grajek, 14. Mirosław Wątroba, 15. Mirosław Janko.

W okręgu wyborczym nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach do Rady Miejskiej z listy OFS kandydują:

1. Piotr Bąk, 2. Krzysztof Bergel, 3. Tomasz Borkowski, 4. Anna Czylok, 5. Adam Kłaptocz, 6. Ireneusz Bukowski, 7. Katarzyna Nowak, 8. Iwona Kowalska, 9. Zbigniew Stanisz.

Oto lista kandydatów OFS z Czechowic-Dziedzic do Rady Powiatu Bielskiego:

1. Grzegorz Tomaszczyk, 2. Tadeusz Sroka, 3. Edward Gierula, 4. Jadwiga Winkowska-Polok, 5. Jacek Gruszka, 6. Urszula Polaczek, 7. Elżbieta Bajorek, 8. Stanisław Tomaszczyk, 9. Edyta Janusz, 10. Iwona Kowalska, 11. Łukasz Marek, 12. Bogusław Jurczyk, 13. Krzysztof Beczała, 14. Piotr Kamiński, 15. Łukasz Szypuła.


Powrót →
Logowanie