Wydarzenia - Obywatelskie Forum Samorządowe - O polityce prywatnosci
Obywatelskie Forum Samorządowe

O polityce prywatności

Dodano: 2018-05-23 11:15:47
25 maja wchodzi w życie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR, RODO) z myślą o bezpieczeństwie osób w krajach Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy naszych imprez są objęci nowymi postanowieniami z zakresu polityki prywatności.Powrót

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe w Czechowicach-Dziedzicach,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ofs@org.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udziału w imprezach OFS,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług, z których korzystamy przy organizacji naszych imprez,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres 1 roku,
6) każdy uczestnik naszych imprez posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) każdy uczestnik naszych imprez ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych oraz ich usunięcie a także ograniczenie przetwarzania może (i z pewnością będzie) skutkować odmową z naszej strony do udziału takiej osoby w naszych imprezach. Zapis na daną imprezę OFS jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na administrowanie danymi osobowymi (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu) przez OFS oraz podmioty, o których mowa w pkt 4, na potrzeby realizacji danej imprezy, z zastrzeżeniem zasad określonych w pkt 5.

Pozdrawiamy, OFS :)

 


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna


Logowanie