Obywatelskie Forum Samorządowe

Regulamin zawodów pływackich

Dodano: 2008-02-26 10:02:35
Przedstawiamy regulamin zawodów pływackich organizowanych w ramach memoriału im. Stanisława Dziedzica, które już 15 marca odbędą się na nowym basenie w Czechowicach-Dziedzicach.
Powrót →

REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH

Memoriał im. Stanisława Dziedzica

1. Organizator

Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

2. Czas i miejsce zawodów

Termin – 15.03.2008r
Miejsce – Kryta Pływalnia w Czechowicach-Dziedzicach

3. Przebieg imprezy

8.45-9:00 – rozgrzewka na basenie
8.45 – odprawa opiekunów drużyn startowych
9:00 – otwarcie Zawodów , rozpoczęcie konkurencji
ok. 12:00 zakończenie zawodów

4. Uczestnicy

W zawodach biorą udział reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacji i stowarzyszeń pozarządowych naszej gminy. W każdej kategorii wiekowej drużyna może wystawić po 5 zawodników w każdym stylu.

5. Przepisy zawodów

Sędziego głównego oraz Komisję Sędziowską powołuje Organizator zawodów

  • Style pływackie

- styl dowolny

- styl grzbietowy

- styl klasyczny

  • Grupy wiekowe

Szkoła podstawowa

- klasy 2 i młodsi?rocznik 1999 i młodsi /

- klasy 3-4 /rocznik 1997-1998/

- klasy 5-6 /rocznik 1995-1996/

Szkoły gimnazjalne

- klasy 1-3 / rocznik 1992- 1994/

  • Dystanse

- 25m klasy 2 i młodsi

- 25m klasy 3-4

- 50m klasy 5-6

- 50m klasy 1-3 gimnazjum

  • Sztafeta w stylu dowolnym

- 4 x 25m - klasy 1-4

- 4x50m - klasy 5-6 i klasy 1-3 gimnazjum

  • Wszystkie konkurencje przeprowadzane są osobno dla kobiet i mężczyzn.

 

6. Ogólne zasady przeprowadzania wyścigów

 

  • Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków

  • Każdy zawodnik może wystartować, co najwyżej w dwóch konkurencjach indywidualnych i w składzie sztafety.

  • Kolejność rozgrywania konkurencji w kolejności

Dla kategorii klasa 2 i młodsi szkoła podstawowa będzie rozgrywany tylko styl dowolny . W innych stylach mogą startować w kategorii klasa 3-4 szkoła podstawowa.

Styl dowolny - wszystkie kategorie wiekowe począwszy od klasa 2 i młodsi szkoła podstawowa

Styl grzbietowy – wszystkie kategorie wiekowe począwszy od klasy 1-4 szkoła podstawowa

Styl klasyczny - wszystkie kategorie wiekowe począwszy od klasy 1–4 szkoła podstawowa

Sztafety - wszystkie kategorie wiekowe począwszy od 1-4 szkoła podstawowa

 

7. Punktacja zawodów

Na zawodach będzie prowadzona punktacja zespołowa

miejsce 1 - 7 pkt

miejsce 2 - 5 pkt

miejsce 3 - 4 pkt

miejsce 4 - 3 pkt

miejsce 5 - 2 pkt

miejsce 6 - 1 pkt

 

8. Nagrody

a/ Drużyna, która uzyska największą ilość punktów otrzyma „Puchar”

b/ zwycięscy /pierwsze trzy miejsca/ w poszczególnych stylach pływackich otrzymają dyplomy i medale.


9. Zgłoszenia drużyn

Zgłoszenia z listą startową do dnia 10.03.207r w biurze kierownika basenu Stanisława Zagóla tel. 0 32 7202001 lub Grzegorza Lubeckiego telefon fax..0 32 2140818

Informacji o zawodach udziela Stanisław Londzin tel. 606737068 lub Grzegorz Lubecki tel. 604814905

Zgłoszenia po tym terminie lub nie wypisanie kart startowych może spowodować niedopuszczenie przez organizatorów do zawodów.

 

Bardzo ważne!!!

Kierownik ekipy przywozi w dniu zawodów wypełnione indywidualne karty startowe zawodników dla kobiet i mężczyzn. Na basenie obowiązkowe czepki obuwie zastępcze (klapki)

 

10. Uczestników zawodów ubezpiecza organizator.


11. Dojazd

Dojazd na zawody autobusami podstawionymi przez organizatorów.dla uczestników zawodów z terenu sołec Bronów, Ligota, Zabrzeg. Miejsca i godziny wyjazdu autobusów zostaną przekazane po upływie terminu zgłoszenia drużyn.. Pozastali uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie

 

12. Postanowienia końcowe

W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów.

13. Za zdrowie /zgoda rodziców/ i bezpieczeństwo zawodników poszczególnych drużyn  odpowiada opiekun drużyny.

Do pobrania: Lista i karta startowa


Powrót →


Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus

Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa


Logowanie