Obywatelskie Forum Samorządowe

Otwarte Mistrzostwa Pływackie Czechowic-Dziedzic

Dodano: 2009-05-06 15:46:29

W sobotę 6 czerwca na basenie WODNIK odbędą się zawody pływackie.

 

Serdecznie zapraszamy.

Powrót →

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I OTWARTE MISTRZOSTWA PŁYWACKIE CZECHOWIC-DZIEDZIC

1. Termin i miejsce zawodów:

06.06.2009 r. (sobota)
Pływalnia „Wodnik” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Czechowicach-Dziedzicach

2. Organizator
     Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe
     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

3. Regulamin zawodów
    1.Zawody są rozgrywane seriami na czas.
    2.Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w klubach, stowarzyszeniach i szkółkach pływackich oraz osoby indywidualne niezrzeszone w organizacjach sportowych.
    3.Zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych..
    4. Opłata startowa 5,00 złl

4. Zgłoszenia zawodników:
Listę zawodników i zapisy indywidualne przyjmowane są w kasie na basenie „Wodnik” MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach - zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.05.2009 r.

W zgłoszeniu zawodników należy podać :
Imię i nazwisko, adres, PESEL oraz kategorię wiekową i konkurencję

5. Wypełnione karty startowe należy zgłosić w dniu zawodów przy kasie biletowej

6. Nagrody dla zawodników :
    1.Za miejsca 1-3 przyznawane będą dyplomy i medale

7. Postanowienia końcowe :

    1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów.
    2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
    3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu
    4. W przypadku większej liczby uczestników terminy  rozgrywania zawodów w kategoriach V-VI mogą ulec zmianie. Informacje pod telefonem 606737068 po 01.06.2009r
 

Startujący zawodnicy małoletni muszą posiadać ważne badania lekarskie lub pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach pływackich. Dorośli oświadczenie wg załączonego wzoru.          

 

8. Kategorie wiekowe 
 

  • I: 2000 i młodsi 
  • II: 1998-1999 
  • III: 1996-1997 
  • IV: 1993-1995 
  • V: 1989-1992  
  • VI: 1988 i starsi

9. Program zawodów:  

Kategorie I-III
rozgrzewka godzina 8.30
rozpoczęcie zawodów godzina 9.00  

Kategorie IV-V
rozgrzewka godzina 12.00
rozpoczęcie zawodów godzina 12.15  

10. Dystanse

1.    25 dowolny              K/M          kat. I-II
2.    50 dowolny              K/M          kat. III-IV
3.    100 dowolny            K/M          kat. V-VI
4.    25 grzbietowy          K/M          kat. I-II
5.    50 grzbietowy          k/M           kat. III-VI
6.    25 klasyczny            K/M          kat. I-II
7.    50 klasyczny            K/M          kat. III-VI  

 

ZAPRASZAMY


Powrót →


Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus


Logowanie