Obywatelskie Forum Samorządowe

Gwiazdkowe Zawody Pływackie dla dzieci (18.12)

Dodano: 2010-12-18 14:17:29
W sobotę 18 grudnia br. na pływalni MOSiR "Wodnik" w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się Gwiazdkowe Zawody Pływackie,
Wyniki.
Powrót →

Regulamin Gwiazdkowych Zawodów Pływackich 18 grudnia 2010 r.


I. ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach
Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe

II. MIEJSCE I TERMIN:
Pływalnia Miejska „Wodnik” w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów
Sobota, 18 grudnia 2010 r.

III. CELE:
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Popularyzacja pływania.

IV. UCZESTNICTWO :
W zawodach mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych zamieszkujące na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Dodatkowymi warunkami dopuszczenia zawodnika do startu są:
•    dobry stan zdrowia
•    pisemna zgoda rodzica (opiekuna)
•    dokonanie terminowego zgłoszenia

V. ZGŁOSZENIA:
Wyłącznie indywidualne – wyłącznie drogą elektroniczną – przez e-mail na adres:
ofs.zawody@gmail.com
do dnia 15 grudnia 2010 do godz. 15:00
(w mailu należy podać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, numer PESEL, pełny adres – miejscowość, ulica, nr domu) lub (tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach – decyduje organizator) w dniu zawodów w godz. 8:00-8:30.
W dniu zawodów należy do godz. 8:30 złożyć u organizatora właściwie wypełnioną kartę startową zawodnika, dostępną do pobrania na stronie internetowej
www.ofs.org.pl

LEGITYMACJA SZKOLNA - OBOWIĄZKOWA!
Udział w zawodach jest bezpłatny.

VI. KLASYFIKACJA :
Zawody zostaną rozegrane w następujących grupach wiekowych – z podziałem na chłopców i dziewczęta:
GRUPA I - 6 lat
25 m - styl dowolny
Zawodnicy urodzeni w roku 2004
GRUPA II - 7 lat
25 m - styl dowolny
zawodnicy urodzeni w roku 2003
GRUPA III - 8 lat
25 m - styl dowolny
zawodnicy urodzeni w roku 2002
GRUPA IV - 9 lat
25 m - styl dowolny
zawodnicy urodzeni w roku 2001
GRUPA V - 10 lat
50 m - styl dowolny
zawodnicy urodzeni w roku 2000
GRUPA VI -11 lat
50 m - styl dowolny
zawodnicy urodzeni w roku 1999
GRUPA VII -12 lat
50 m - styl dowolny
zawodnicy urodzeni w roku 1998

VII. NAGRODY :
Najlepsi zawodnicy/zawodniczki za zajęcie I, II, III miejsca we wszystkich grupach wiekowych otrzymają medal.
Najlepsi zawodnicy/zawodniczki za zajęcie miejsca I-VI we wszystkich grupach wiekowych otrzymają dyplom.
Dekoracja zwycięzców odbędzie na pływalni po zakończeniu rywalizacji we wszystkich kategoriach wiekowych.

VIII. UWAGI KOŃCOWE:
1. Komisję Sędziowską powołuje Organizator.
3. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny.
4. O przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

IX. PROGRAM ZAWODÓW :
godz. 08:00 do 08:30 – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń – hol pływalni
godz. 09:00 – rozpoczęcie zawodów

Powrót →
Logowanie