Obywatelskie Forum Samorządowe

VIII Rajd Poznajemy Naszą Gminę

Dodano: 2010-10-16 21:51:07
W sobotę 16 października br. w Czechowicach-Dziedzicach odbył się tradycyjny, VIII już Rajd „Poznajemy Naszą Gminę”. Zobacz zdjęcia.
Powrót →

Na starcie stanęło ponad stu zawodników i zawodniczek z sześciu gminnych szkół oraz organizacji pozaszkolnych, podzielonych na trzy kategorie wiekowe - szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczestniczące w rajdzie grupy miały do wyboru dwie trasy rajdowe. Trasa pierwsza, szlak miejsc pamięci, wiodła od Zapory Goczałkowickiej w Zabrzegu, przez Zabrzeg, Ochodzę, Dziedzice, Północ, Grabowice, Trzemszę i Tomaszówkę (16 km), natomiast trasa druga, szlak figur i kapliczek przydrożnych, prowadziła z Bronowa przez Miliardowice, Ligotę, Burzej, Podraj, Czechowice Górne i Dolne (21 km). Meta rajdu znajdowała się na kąpielisku MOSiR.

Uczestnicy, oprócz przejścia wyznaczonej trasy i odnalezienia na niej 25 punktów terenowych, musieli odpowiedzieć na 25 testowych pytań z wiedzy o szlaku (dotyczących miejsc, które odwiedzali - odpowiedzi musieli szukać w terenie) oraz na 30 pytań testu gminnoznawczego (dotyczących ogólnej wiedzy o gminie, jej środowisku, historii, życiu społecznym, kulturalnym sportowym i politycznym, o różnym stopniu trudności). Musieli ponadto stosować się do przepisów ruchu drogowego (pieszego), umieć prawidłowo wyznaczyć azymut ze wskazanego punktu w terenie oraz posiadać apteczkę. Dodatkowo punktowany na mecie był jednolity, charakterystyczny ubiór bądź przebranie uczestników grup.

Przy rozwiązywaniu zadań rajdowych, każda z drużyn miała prawo ze skorzystania jeden raz z telefonu do przyjaciela (organizatora), który udzielał fachowych... podpowiedzi. Rajd miał liczne walory edukacyjne i był doskonałym uzupełnieniem lekcji edukacji regionalnej, a przy okazji nie brakowało humoru i dobrej zabawy. Nie było chyba uczestnika, który - mimo zmęczenia - nie dotarłby do mety z uśmiechem...

Pierwsze drużyny rajdowe przybyły do mety tuż przed godziną 14, ostatnia - równo o 15:00. Na mecie czekało na uczestników coś na ząb... Rumiane, przepyszne łakocie i wiktuały z grilla, dzięki rozciągającemu się tego dnia po terenie całego kąpieliska nader nęcącemu zmysły zapachowi sprawiły, że niektórzy z wygłodniałych kilkugodzinnym poznawaniem walorów naszej gminy uczestników ochoczo sięgali po... całkiem poważną ilość smakowitych, pokaźnych repet. Nasycony do woli, każdy z uczestników ponadto otrzymał soki i słodycze.

Drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w danych kategoriach otrzymały pamiątkowe statuetki, medale, dyplomy i nagrody, które wręczali - w imieniu OFS-u - Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Tomaszczyk, oraz - w imieniu MOSiR-u - Kierownik Basenów MOSiR Stanisław Zagól.

Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach. Zawody były wsparte finansowo przez Gminę Czechowice-Dziedzice.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz opiekunom za udział i zapraszamy znowu, za rok!

_________________________________________________

W Y N I K I :

w kategorii szkół podstawowych:

 1. ex-aequo: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach - dwie grupy (op. Ewa Skiba - Julia Bułka, Korneliusz Burian, Dawid Fatyga, Aleksandra Hernas, Jakub Jagiełka, Izabela Krzempek, Aleksandra Mazur, Maciej Rąbel, Karolina Zemczak; op. Sonia Łęczek-Kajstura, Paulina Kajstura - Paweł Janik, Maciej Tyc, Karolina Bartoszek, Grzegorz Faber, Wiktoria Mikołajczyk) - 58 pkt
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie (op. Joanna Polczyk, Marek Polok - Marcelina Smolarska, Weronika Pająk, Natalia Kuś, Izabela Klimaniec, Adrian Herok, Maja Bednarek, Anna Łukosz, Maciej Caban, Konrad Kuboszek) - 57 pkt
 3. ex-aequo: Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach i Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie (SP-3 Czechowice-Dziedzice: op. Danuta Czylok, Marcin Kubiak - Milena Drozdowska, Mateusz Czyszczoń, Gabriela Hałas, Krystian Hebda, Jan Puchała, Weronika Szweda, Martyna Florek, Natalia Zolich; SP-3 Ligota: op. Wioletta Borkowska - Mateusz Nowok, Mateusz Gracjas, Anna Krzempek, Patrycja Mola) - 53 pkt
 4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach (op. Małgorzata Wątor, Ilona Oczkowska - Zuzanna Irzyk, Karolina Kozłowska, Paulina Witek, Gabriela Przystał, Julia Kocoń, Damian Grygierczyk, Dawid Surma, Szymon Pelczar, Kamil Rataj, Mateusz Kubiak, Beata Paulish, Paulina Kozieł) - 50 pkt

w kategorii szkół gimnazjalnych:

 1. Gimnazjum Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach (op. Monika Ryrych, Katarzyna Sikora - Natalia Witko, Szymon Damek, Arkadiusz Feilhauer, Aleksandra Englart, Mateusz Gwóźdź, Michał Brykalski, Mariusz Zieliński) - 57 pkt
 2. Zespół Szkół w Ligocie (op. Teresa Bryniak-Mazur, Ewelina Bańkowska - Kamil Pniok, Krystian Kocek, Konrad Greń, Łukasz Derlich, Paulina Brodocz, Arkadiusz Kapias, Anna Mazur, Anna Sosna, Maksymilian Kozak, Norbert Rybij, Marcin Bęben, Kinga Wiewióra, Klaudia Kuboszek, Paulina Chromik, Dominika Sadlik, Martyna Drobik, Damian Kukla, Wioletta Budny) - 48 pkt

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Reprezentacja szkół bielskich (op. Dorota Huczek - Paweł Nowosiadło, Michał Zagól, Jakub Kremiński, Krystian Żuławski, Krzysztof Kobiela, Martyna Borgieł, Paulina Jarczok, Małgorzata Lachendro, Maciej Bogus) - 57 pkt
 2. OSP Zabrzeg (op. Błażej Londzin - Marcin Kajstura, Kacper Londzin, Marceli Machlowski, Mateusz Parma, Krzysztof Stasina) - 56 pkt

 

********************************************************************************************

2010-10-14 16:54

HARMONOGRAM STARTU RAJDU 16.10.2010

(odjazd autobusu dowożącego grupę na START trasy):

Na trasę nr 2 - szlak figur i kapliczek przydrożnych:

 • grupy z SP-3 Czechowice-Dziedzice -  godz. 8:00, spod szkoły
 • grupa z SP-3 Ligota-Burzej - godz. 8:10, spod szkoły
 • grupy z SP-2 Ligota-Miliardowice - godz. 8:30, spod szkoły
 • grupa z ZS Ligota-Centrum - godz. 8:35, spod szkoły

Na trasę nr 1 - szlak miejsc pamięci:

 • grupy z GP-2 Czechowice-Dziedzice - godz. 9:00, z dworca sutobusowego
 • grupy z SP-4 Czechowice-Dziedzice - godz. 9:00, z dworca uatobusowego
 • Grupa Ponadgimnazjalna (op. D.Huczek) - godz. 9:00, z dworca autobusowego
 • Grupa OSP Zabrzeg - godz. 9:10, spod OSP Zabrzeg

 

Na STARCIE rajdu każda drużyna otrzyma zestawy startowe - mapy, testy i znaczek rajdowy.
Każda drużyna powinna posiadać apteczkę, kompas (lub najlepiej busolę) i coś do mierzenia odległości (taśma, metr krawiecki - o długości przynajmniej 1 m).

Drużyny muszą stosować się do zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Z uwagi, że część tras (szczególnie trasa miejsc pamięci) przebiega przez miejsca uświęcone (cmentarze trzech wyznań) oraz w pobliżu miejsc uświęconych (kościoły, kaplice, krzyże przydrożne) i szczególnej powagi i czci (pomniki, groby, mogiły), prosimy o właściwe i godne zachowanie się w tych miejscach - aby należycie uczcić pamięć tych, których śladami prowadzą tegoroczne trasy.

Za pomysłowy, jednolity ubiór (lub jego elementy) grupy przyznawane będą dodatkowe punkty. Prosimy jednak, aby ubiór również licował z powagą odwiedzanych na trasie rajdu miejsc.

Na mecie na uczestników czekać będzie gorący posiłek oraz łakocie i wiktuały - a dla najlepszych, pamiątkowe medale, dyplomy i statuetki.

Dla drużyn z Lipowca, Ligoty i Zabrzega po zakończeniu rajdu zostanie podstawiony autobus, który odwiezie je pod szkoły.

 

********************************************************************************************

2010-09-11 19:28

VIII Rajd Poznajemy Naszą Gminę

Do udziału mogą zgłaszać się wyłącznie grupy szkolne pod opieką osoby dorosłej (np. nauczyciela) lub grupy reprezentujące inne organizacje, jak np. stowarzyszenia, kluby itp.
Jedna grupa powinna liczyć nie więcej niż 10 osób + opiekun.

Rajd odbywać będzie się w trzech kategoriach
– szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Zasady

Drużyny, które dotrą na metę rajdu i tam złożą test rajdowy z największą liczbą prawidłowych odpowiedzi, mają szansę na zwycięstwo w danej kategorii. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce  w danej kategorii drużyny otrzymają pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody.

Każda grupa na starcie otrzyma zestaw wraz z planem gminy i zestawem zadań (pytań) i testem. Zadaniem grupy będzie przejście pieszo wyznaczonej trasy rajdowej o udzielenie odpowiedzi na pytania testowe, dotyczące naszej Gminy. Pytania będą z różnych dziedzin, toteż orientacja w terenie i wiedza o Gminie, jej topografii, geografii, warunkach przyrodniczych i życiu społecznym, kulturalnym i sportowym są bardzo istotne. Niektóre z pytań będą dotyczyły bezpośrednio trasy rajdowej, stąd na szlak należy zabrać kompas, coś do mierzenia, apteczkę i… dużo dobrego humoru.
Start tradycyjnie na dworcu autobusowym w Czechowicach-Dziedzicach w sobotę o 8:00 rano, meta rajdu natomiast będzie znajdowała się na kąpielisku MOSiR-u przy ul. Legionów.
Dodatkowo, oceniany będzie ubiór – stąd zalecenie, aby zawodnicy w danych drużynach ubrani byli w sposób jednolity, ciekawy, charakterystyczny i najlepiej niepowtarzalny.
Na mecie na uczestników czekać będzie ciepły posiłek.

Rajd „Poznajemy Naszą Gminę” to nie tylko zabawa – ma również wymiar edukacyjny. Uczestnicy mają okazję poznać nasze okolice i sprawdzić swoją wiedzę o sprawach naszej Gminy. To doskonała terenowa lekcja edukacji regionalnej.

 

W tym roku do wyboru drużyny mają trzy trasy rajdowe:

 1. szlak miejsc pamięci
 2. szlak figur i kapliczek przydrożnych
 3. szlak pomników przyrody


Szczegółowy opis tras dostępny jest jako załącznik do karty zgłoszenia.

 

Kartę zgłoszenia grupy należy pobrać

na stronie www.ofs.org.pl TUTAJ
i prawidłowo wypełnić, określając numer wybranej trasy do przejścia.
Karty należy wypełniać elektronicznie i przesyłać jako załącznik na adres:

ofs.zawody@gmail.com

najpóźniej do czwartku 7 października br. do godz. 17:00 z adresu mailowego szkoły, którą dana grupa będzie reprezentować.
W sytuacjach wyjątkowych można składać karty wydrukowane u organizatora w sposób odrębny, określony i ustalony z organizatorem.
W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem – Paweł Mizera, Tel. 501 319 041

Z każdej szkoły zgłosić może się dowolna ilość grup z opiekunami
.
Zachęcamy do udziału i wspólnej zabawy!

 


Organizatorami Rajdu są Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.

Zadanie jest finansowo wspierane przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

 

>>>Pobierz: zgłoszenie i zasady oraz trasy


Powrót →
Logowanie