Obywatelskie Forum Samorządowe

Władze

Władze OFS:

 • Prezes Zarządu:
  Grzegorz Tomaszczyk
 • Wiceprezes Zarządu:
  Paweł Mizera

 • Skarbnik:
  Stanisław Zagól


Zarząd OFS:

 • Grzegorz Tomaszczyk
 • Paweł Mizera
 • Stanisław Zagól
 • Dariusz Florek
 • Władysław Duranek
 • Tadeusz Sroka
 • Stanisław Londzin
 • Wojciech Szweda
 • Iwona Borowska
 • Agata Raszka

Komisja Rewizyjna:

 • Zofia Sołtysik
 • Jan Malina
 • Piotr Waloszek

Wszyscy członkowie aktywu stanowią wykwalifikowaną kadrę i posiadają uprawnienia kierowników wycieczek i obozów wędrownych, kierowników placówek wypoczynków dzieci i młodzieży, opiekunów placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Wybrani członkowie aktywu posiadają ponadto uprawnienia i doświadczenie pedagogiczne, ogólne i kierunkowe, oraz uprawnienia przewodników górskich i terenowych oraz instruktorów sportowych.

 

 Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus


Logowanie