Obywatelskie Forum Samorządowe

Władze

Władze OFS:

  • Prezes Zarządu:
    Grzegorz Tomaszczyk
  • Wiceprezes Zarządu:
    Paweł Mizera

  • Skarbnik:
    Stanisław Zagól


Zarząd OFS:

  • Grzegorz Tomaszczyk
  • Paweł Mizera
  • Stanisław Zagól
  • Dariusz Florek
  • Władysław Duranek
  • Tadeusz Sroka
  • Stanisław Londzin
  • Wojciech Szweda
  • Iwona Borowska
  • Agata Raszka

Komisja Rewizyjna:

  • Zofia Sołtysik
  • Jan Malina
  • Piotr Waloszek

Wszyscy członkowie aktywu stanowią wykwalifikowaną kadrę i posiadają uprawnienia kierowników wycieczek i obozów wędrownych, kierowników placówek wypoczynków dzieci i młodzieży, opiekunów placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Wybrani członkowie aktywu posiadają ponadto uprawnienia i doświadczenie pedagogiczne, ogólne i kierunkowe, oraz uprawnienia przewodników górskich i terenowych oraz instruktorów sportowych.

 

 Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 4-dniowa

Wycieczka 4-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszo-pławny

Rajd pieszo-pławny


Logowanie