Obywatelskie Forum Samorządowe

Przyszłość

Od pewnego czasu toczy się wewnętrzna dyskusja na temat, co dalej z OFS-em. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych rzuciła poważne bariery dla działalności organizacyjnej stowarzyszeń na polu turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku, o czym szerzej napisaliśmy tutaj. Również inne, nowe przepisy, nakładające m.in. na stowarzyszenia obowiązek sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, posiadania przez członków Zarządu podpisów elektronicznych tudzież profili zaufanych, czynią działalność społeczną niezwykle kosztowną – zarówno czasowo, jak i finansowo.
Zobaczymy, jak długo uda nam się jeszcze dalej działać. Niestety, kosztuje nas to coraz więcej wysiłku i samozaparcia, co – wobec braku uzupełniania kadr o środowiska młodzieżowe, które nie garną się obecnie do działalności filantropijnej – pozwala przewidywać, że nasze stowarzyszenie będzie nadal zmuszone, aby ograniczać swoją działalność.
 

 Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus


Logowanie