Obywatelskie Forum Samorządowe

Imprezy pod patronatem

OFS tradycyjnie patronuje wybranym imprezom turystycznym, krajoznawczym, rekreacyjnym i sportowym - o celach zbieżnych z celami naszego Stowarzyszenia - organizowanym przez naszych członków.

Imprezy te organizowane są - prywatnie bądź społecznie - bez udziału finansowego ani innego materialnego Stowarzyszenia.

Nasz patronat ma charakter wyłącznie ideowy, a wsparcie i udział - osobowy.

 

Do tradycyjnie wspieranych przez nas w ten sposób imprez należą:

  • Mistrzostwa Pływackie ZHP organizowane przez Hufiec ZHP Czechowice-Dziedzice (od 2011 r.)
  • Norgetrip.pl - prywatne wyprawy turystyczne do Skandynawii (od 2010 r.)

 Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Pod patronatem

Pod patronatem


Logowanie