Obywatelskie Forum Samorządowe

Imprezy pod patronatem

OFS tradycyjnie patronuje wybranym imprezom turystycznym, krajoznawczym, rekreacyjnym i sportowym – o celach zbieżnych z celami naszego Stowarzyszenia – organizowanym przez naszych członków.

Imprezy te organizowane są – prywatnie bądź społecznie – bez udziału finansowego ani innego materialnego Stowarzyszenia.

Nasz patronat ma charakter wyłącznie ideowy, a wsparcie i udział – osobowy.

 

Do tradycyjnie wspieranych przez nas w ten sposób imprez należą:

  • Mistrzostwa Pływackie ZHP organizowane przez Hufiec ZHP Czechowice-Dziedzice (od 2011 r.)

 Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus


Logowanie