Obywatelskie Forum Samorządowe

Partnerzy

Partnerzy OFS? – To proste!

Na samym początku były to takie zaprzyjaźnione organizacje i instytucje, jak:

 • Pszczyńskie Bractwo Ligii Morskiej i Rzecznej
 • PTTK Oddział Czechowice-Dziedzice
 • Rada Powiatowa ds. osób niepełnosprawnych
 • ZHP Hufiec Czechowice-Dziedzice

a z czasem do tego doszły:

 • FHU "Baśka-Bis" s.c. - Pszczyna, ul. Sznelowiec
 • Euromarket "PRORAF" s.c. - Jasienica, ul. Strumieńska 231
 • Market "DARMAR" s.c. - Wisła Wielka, ul. Brzozowa 2a
 • Kancelaria prawna "CODEX" z Bielska-Białej
 • Dyrekcje i nauczyciele czechowickich szkół
 • Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach
 • Gmina Czechowice-Dziedzice
 • Zarząd Osiedla TOMASZÓWKA

oraz wielu sympatyków, społeczników i ludzi dobrej woli, których trudno było by wymienić wszystkich, by nikogo nie pominąć, a dzięki pomocy których możemy planować coraz śmielej nasze przedsięwzięcia i zamierzenia.

Zapraszamy do współpracy
w organizacji imprez turystycznych
i krajoznawczych!

 Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus


Logowanie