Obywatelskie Forum Samorządowe

Kontakt

 

 

 

 

 

 

Nasz adres do korespondencji:

skrytka pocztowa nr 23
UP 2
ul. Towarowa 1
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
woj. śląskie

e-mail: ofs@tlen.pl

NIP: 6521629407
REGON: 072864931
Numer KRS: 0000163158
Data wpisu do KRS: 28.05.2003

Numer rachunku bankowego:

61 8453 0002 0000 2583 2000 0010
BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE-DZIEDZICE – BESTWINA

Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe – z uwagi na prowadzoną działalność o charakterze wyłącznie niezarobkowym, społecznym i opartym na wolontariacie – nie prowadzi otwartego biura. Wszelki kontakt z nami odbywa się drogą elektroniczną względnie - po rozpoznaniu sprawy – telefoniczną bądź ustalaną indywidualnie.

Wszyscy członkowie OFS-u działają i wykonują swoje funkcje w ramach Stowarzyszenia nieodpłatnie i na zasadzie wolontariatu, a wszelkie koszty administracyjne pokrywane są ze składek członkowskich bądź środków własnych członków tudzież darowizn.

 

Skąd i kiedy wyjeżdżamy na nasze imprezy?

Wszystkie wyjazdy na imprezy OFS-u – o ile nie zostanie ustalone inaczej z organizatorem – odbywają się z placu dworca autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach, u zbiegu ulic Towarowej i Niepodległości, ze stanowiska nr 1. W tym miejscu również kończą się nasze imprezy wyjazdowe.

Wszystkie wyjazdy na imprezy OFS-u – o ile nie zostanie ustalone inaczej – odbywają się w wyznaczonych godzinach odjazdu. W przypadku spóźnienia bądź innej nieobecności uczestnika imprezy w tym czasie w autokarze – o ile nie zostało indywidualnie ustalone inaczej z organizatorem – autokar nie oczekuje na przybycie uczestnika dłużej, niż do ustalonej pory odjazdu.

Warto mieć na uwadze, że w takiej sytuacji uczestnik nie zyskuje prawa do zwrotu ustalonych i przyjętych środków za pokrycie kosztów udziału, nie tracąc wszakże również prawa do udziału w imprezie – z zastrzeżeniem, że musi dojechać na nią we własnym zakresie.

 Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus


Logowanie