Obywatelskie Forum Samorządowe

Kontakt

 

 

 

 

 

Nasz adres do korespondencji:

skrytka pocztowa nr 23
UP 2
ul. Towarowa 1
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
woj. śląskie

e-mail: ofs@tlen.pl

NIP: 6521629407
REGON: 072864931
Numer KRS: 0000163158
Data wpisu do KRS: 28.05.2003

Numer rachunku bankowego:

61 8453 0002 0000 2583 2000 0010
BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE-DZIEDZICE - BESTWINA

Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe - z uwagi na prowadzoną działalność o charakterze wyłącznie niezarobkowym - nie prowadzi otwartego biura, wszelki kontakt odbywa się drogą elektroniczną względnie - po rozpoznaniu sprawy - telefoniczną bądź ustalaną indywidualnie.

Wszyscy członkowie OFS-u działają i wykonują swoje funkcje w ramach Stowarzyszenia nieodpłatnie i na zasadzie wolontariatu.

 

Skąd i kiedy wyjeżdżamy na nasze imprezy?

Wszystkie wyjazdy na imprezy OFS-u - o ile nie zostanie ustalone inaczej z organizatorem - odbywają się z placu dworca autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach, u zbiegu ulic Towarowej i Niepodległości.
W tym miejscu również kończą się nasze imprezy wyjazdowe.

Wszystkie wyjazdy na imprezy OFS-u - o ile nie zostanie ustalone inaczej - odbywają się w wyznaczonych godzinach odjazdu. W przypadku spóźnienia bądź innej nieobecności uczestnika imprezy w tym czasie w autokarze - o ile nie zostało indywidualnie ustalone inaczej z organizatorem - autokar nie oczekuje na przybycie uczestnika.
W takiej sytuacji uczestnik nie zyskuje prawa do zwrotu środków za bilet, nie tracąc wszakże również prawa do udziału w imprezie - z zastrzeżeniem, że musi dojechać na nią we własnym zakresie.

 Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Pod patronatem

Pod patronatem


Logowanie