Obywatelskie Forum Samorządowe

Członkostwo

Obecnie OFS nie prowadzi naboru nowych członków. Tym niemniej, w przypadku chęci wpisania się do grona naszych członków, należy skontaktować się z prezesem, wiceprezesem lub skarbnikiem bądź też z wybranym członkiem zarządu naszego Stowarzyszenia. Następnym krokiem jest złożenie deklaracji członkowskiej, której rozpatrzenie może być wpisane – po uznaniu zasadności i celowości – w porządek obrad najbliższego zebrania Zarządu. Jeśli Zarząd rozpatrzy deklarację akcesyjną i jeśli przyjęcie nowego członka zostanie przegłosowane większością ważnych głosów członków Zarządu, nowe członkostwo staje się faktem.
Składka miesięczna członka zwyczajnego wynosi 5 złotych (zwyczajowo wpłaca się całość składek za dany rok tj. 60 zł z góry, w styczniu). Składki członkowskie pokrywają koszt udziału w corocznym Walnym Zebraniu (sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym), które corocznie odbywa się w marcu lub kwietniu.
W przypadku zapisu do grona naszych członków, obowiązkowa jest również jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 20 złotych.
Warto wiedzieć, mieć na uwadzie i pamiętać, że ideą główną naszego stowarzyszenia jest działalność społeczna – głównie w dziedzinie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku – i zapraszamy wszystkich członków do zgłaszania inicjatyw i włączenia się w organizację imprez. Członkostwo w OFS to nie "branie", a "dawanie" – czyli bezinteresowna praca społeczna na rzecz naszej organizacji oraz lokalnej społeczności. Choć... nie do końca bezinteresowna – naszym interesem jest bowiem nasza wspólna satysfakcja, że jesteśmy i działamy razem, a ta działalność przynosi wymierne, pozytywne efekty społeczne.
W celu rezygnacji z członkostwa również należy skontaktować się z prezesem, wiceprezesem lub skarbnikiem bądź też z wybranym członkiem zarządu naszego Stowarzyszenia.

Zapraszamy do współpracy
w organizacji imprez turystycznych
i krajoznawczych!

 

 
 


Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus


Logowanie